20070121-23


septuptych
0 top 1
0 top 1
0 top 2
0 top 2
0 top 3
0 top 3
0 top 4
0 top 4
0 top 5
0 top 5
0 top 6
0 top 6
0 top 7
0 top 7
1 outside 1
1 outside 1
1 outside 2
1 outside 2
1 outside 3
1 outside 3
1 outside 4
1 outside 4
1 outside 5
1 outside 5
1 outside 6
1 outside 6
1 outside 7
1 outside 7
1 outside 8
1 outside 8
45 axon - tan ground
45 axon - tan ground
45 degree perspective from 6' - tan ground
45 degree perspective from 6' - tan ground
45 pers
45 pers
45 pers - no ground
45 pers - no ground
above angle 1 - tan ground
above angle 1 - tan ground
above angle 1 farther - tan ground
above angle 1 farther - tan ground
above angle 2 - tan ground
above angle 2 - tan ground
above angle 3 - tan ground
above angle 3 - tan ground
above angle 45 - tan ground
above angle 45 - tan ground
above angle farther
above angle farther
above angle farther - no ground
above angle farther - no ground
CAD compass
CAD compass
CAD lower frame
CAD lower frame
CAD mid level
CAD mid level
CAD trans lower
CAD trans lower
CAD upper frame
CAD upper frame
CAD upper trans
CAD upper trans
close above angle - tan ground
close above angle - tan ground
frame & transmission
frame & transmission
frame & transmission
frame & transmission
frame & transmission
frame & transmission
front axon
front axon
full wall top angle - tan ground
full wall top angle - tan ground
inside
inside
inside
inside
inside - no ground
inside - no ground
outside (for gearing)
outside (for gearing)
outside 1 - no ground
outside 1 - no ground
outside 2 - no ground
outside 2 - no ground
square axon - tan ground
square axon - tan ground
square pers
square pers
square perspective - tan ground
square perspective - tan ground
top perspective - tan ground
top perspective - tan ground
top view - transform farther along
top view - transform farther along
top view - transform just started
top view - transform just started
wall open - tan ground
wall open - tan ground